Tham số in Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, tài chính

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Báo cáo tài chính >

Tham số in Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem hoặc in báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra, tài chính.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo, chọn mục Báo cáo tài chính\Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra, tài chính, nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image408

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Năm

Năm tài chính có liên quan đến Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra, tài chính.

Chương

Chọn Chương cần xem hoặc in báo cáo

Khoản

Chọn Khoản cần xem hoặc in báo cáo

Số kiến nghị của

Số tiền theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Cơ quan tài chính và các đối tượng khác

Đã xử lý trong năm

Số tiền đã xử lý theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Cơ quan tài chính và các đối tượng khác trong năm

Số còn phải xử lý

Số tiền còn phải xử lý theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Cơ quan tài chính và các đối tượng khác trong năm

Thêm

Thêm chỉ tiêu xử lý kiến nghị

Sửa

Sửa chỉ tiêu xử lý kiến nghị

Cất

Lưu giữ thông tin và dữ liệu các chỉ tiêu xử lý kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra, cơ quan tài chính

Xóa

Xóa báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của cơ quan

Hoãn

Không thực hiện báo cáo tình hình thực hiện xử lý kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra, cơ quan tài chính

In

In báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra, cơ quan tài chính

Giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

Đóng

Đóng hộp hội thoại báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của cơ quan

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Hệ thống tự động lấy năm tài chính là năm NSD đã khai báo từ khi tạo dữ liệu kế toán mới. Nếu muốn thay đổi năm NSD có thể nhập trực tiếp số năm hoặc nhấn vào mũi tên quay lên hoặc quay xuống của nút image409 ở ô Năm để chọn năm mong muốn .

-       Chọn Chương: NSD nhấn nút image393 ở ô Chương, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn Chương thích hợp để xem hoặc in báo cáo.

-       Chọn Khoản: NSD nhấn nút image393 ở ô Khoản, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn Khoản thích hợp để xem hoặc in báo cáo.

-       Nhập số tiền tương ứng cho từng chỉ tiêu ở các cột Kiểm toán nhà nước, Cơ quan tài chính, Khác.

-       Hệ thống tự động tính số tiền tổng cộng ở cột Tổng số.

-       Để thêm dòng chỉ tiêu kích chuột vào biểu tượng image410 trên thanh công cụ.

-       Để chỉnh sửa dòng chỉ tiêu kích chuột vào biểu tượng image411 trên thanh công cụ.

-       Để lưu giữ các thông tin nhập liệu cho báo cáo kích chuột vào biểu tượng image412 trên thanh công cụ.

-       Để xóa báo cáo hiện thời, kích chuột vào biểu tượng image413 trên thanh công cụ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image414 trên thanh công cụ để hủy bỏ việc lập báo cáo hiện thời.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.