Phân hệ Vật tư, hàng hóa, CCDC

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ >

Phân hệ Vật tư, hàng hóa, CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Phân hệ Vật tư, hàng hóa cho phép quản lý tất cả các nghiệp vụ liên quan đến vật tư, hàng hóa, CCDC nhập kho, xuất kho, tồn kho tại đơn vị.

8 Quy trình của phân hệ Vật tư, hàng hóa

image788

 

Chức năng

Giải quyết các vấn đề

Nhập kho

image789

- Nhập kho vật tư, CCDC mua ngoài dùng cho hoạt động hành chính sự nghiệp, dự án, thực hiện đơn đặt hàng của Nhà nước hoặc để thực hiện đầu tư XDCB.

- Nhập kho vật tư, hàng hóa, CCDC bằng tiền tạm ứng hoặc chưa trả cho người bán.

- Vật tư, CCDC xuất dùng nhưng sử dụng không hết nhập lại kho.

- Nhập kho vật tư, CCDC vay mượn, mua của các đơn vị khác.

- Nhập kho vật tư, CCDC do được viện trợ không hoàn lại.

- CCDC mua ngoài nhập kho để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

-…

Xuất kho

image790

- Xuất kho vật tư, CCDC sử dụng cho hoạt động của đơn vị.

- Khi cấp kinh phí cho đơn vị cấp dưới bằng vật tư, CCDC.

- …

Chuyển kho

image791

- Đơn vị chuyển vật tư, hàng hóa, CCDC từ kho này sang kho khác.

Điều chỉnh tồn kho

image795

- Khi đơn vị tiến hành kiểm kê vật tư, hàng hóa tồn kho giữa thực tế và trên sổ sách, phát hiện thấy vật tư, hàng hóa giữa sổ sách và tồn kho thực tế bị chênh lệch (thừa hoặc thiếu). Sau khi xác định được nguyên nhân, đơn vị sẽ tiến hành điều chỉnh kho (gồm có điều chỉnh về số lượng hoặc điều chỉnh về giá trị).

Tính giá xuất kho

image796

- Cuối tháng đơn vị thực hiện việc tính đơn giá xuất kho cho các vật tư, hàng hóa tính theo phương pháp bình quân cuối kỳ.

Báo cáo tồn kho

image797

- Xem và in Báo cáo tồn kho.

Vật tư, hàng hóa

image799

- Khai báo và theo dõi danh mục Vật tư, hàng hóa tại đơn vị

Kho

image801

- Khai báo và theo dõi danh mục kho vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ của đơn vị.

Khách hàng, nhà cung cấp

image802

- Khai báo danh mục Khách hàng, nhà cung cấp liên quan đến hoạt động thu, chi của đơn vị.

Cán bộ

image742

- Khai báo danh sách cán bộ nhân viên trong đơn vị liên quan đến hoạt động thu, chi của đơn vị.

Phòng/Ban

image803

- Khai báo và theo dõi danh sách các Phòng/Ban tại đơn vị.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.