Menu Nghiệp vụ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm >

Menu Nghiệp vụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Menu Nghiệp vụ bao gồm các chức năng phục vụ cho công tác hạch toán kế toán. Hệ thống phân chia công tác hạch toán kế toán theo từng chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận kế toán trong một đơn vị. Menu Nghiệp vụ chính là nơi nhập các hoá đơn chứng từ gốc của công tác kế toán.

image660

Phân hệ Mua hàng, Bán hàng và Thuế chỉ xuất hiện nếu khi tạo dữ liệu kế toán mới, đơn vị chọn có hạch toán thuế giá trị gia tăng.

Đơn vị có thể thay đổi tùy chọn trên bằng cách vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tùy chọn chung, tại phần “Đơn vị có hạch toán thuế GTGT không?” tích chọn ô tương ứng:

- “Không”: Hệ thống sẽ ẩn phân hệ Mua hàng, Bán hàng và Thuế, ẩn báo cáo của các phân hệ này, đồng thời ẩn các cột phục vụ hạch toán thuế và kê thuế trên chứng từ (trừ cột “Thuế suất” trên các chứng từ mua vật tư hàng hóa).

- “Có, nhưng ít khi”: Hệ thống hiển thị đủ 10 phân hệ, mặc định để trống tài khoản thuế, loại hàng hóa dịch vụ mua vào khi nhập chứng từ.

- “Có, thường xuyên”: Hệ thống hiển thị đủ 10 phân hệ, mặc định lấy tài khoản thuế, loại hàng hóa dịch vụ mua vào khi nhập chứng từ.

Xem thêm

Phân hệ Kho bạc

Phân hệ Tiền mặt

Phân hệ Tiền gửi

Phân hệ Vật tư, hàng hóa, CCDC

Phân hệ Tài sản cố định

Phân hệ Tiền lương

Phân hệ Mua hàng

Phân hệ Bán hàng

Phân hệ Thuế

Phân hệ Sổ cái

Nhập số dư ban đầu

Nhập số dư ban đầu cho chương trình hoạt động

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.