Sửa thông tin cá nhân

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống >

Sửa thông tin cá nhân

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép sửa đổi, cập nhật thông tin cá nhân của người dùng.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Hệ thống\Sửa thông tin cá nhân, xuất hiện hộp hội thoại:

image1053

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Thông tin chung

Các thông tin cơ bản về người dùng

Chức danh

Chức danh của người dùng

Họ và đệm

Họ và đệm của người dùng

Tên

Tên của người dùng

Họ và tên

Họ và tên đầy đủ của người dùng

Liên hệ

Các thông tin dùng để liên lạc với người dùng

Email

Địa chỉ email của người dùng

Mobile

Số điện thoại di động của người dùng

Tel CQ

Số điện thoại cơ quan của người dùng

Fax

Số fax của người dùng

Tel NR

Số điện thoại nhà riêng của người dùng

Địa chỉ

Các thông tin về địa chỉ của người dùng

Cơ quan

Địa chỉ cơ quan của người dùng

Nhà riêng

Địa chỉ nhà riêng của người dùng

Đổi

Cho phép cập nhật ảnh của người dùng

Loại bỏ

Cho phép loại bỏ ảnh của người dùng

Đồng ý

Lưu những thông tin đã khai báo

Hủy bỏ

Không lưu những thông tin đã khai báo

-       Cập nhật các thông tin cá nhân của người dùng.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>>.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.