Tùy chọn biểu đồ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Giao diện Bàn làm việc >

Tùy chọn biểu đồ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép xác lập hay thay đổi các thông số hiển thị biểu đồ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Kích chuột phải vào biểu đồ, chọn “Tùy chọn”, xuất hiện hộp hội thoại gồm 03 trang:

      Thông tin chung:

image272

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Hiện tiêu đề

Cho phép hiển thị tiêu đề của biểu đồ

Nội dung

Nội dung của tiêu đề

Phông chữ

Tuỳ chọn phông chữ hiển thị tiêu đề

Vị trí

Chọn vị trí hiển thị tiêu đề

Căn chỉnh

Chọn chế độ căn chỉnh hiển thị tiêu đề

Hiện chú thích

Cho phép hiển thị chú thích của biểu đồ và chọn vị trí hiển thị chú thích đó

Căn chỉnh lề

Cho phép căn chỉnh lề hiển thị biểu đồ

Trái

Cho phép căn chỉnh lề trái

Dưới

Cho phép căn chỉnh lề bên dưới

      Hướng nhìn:

image273

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Kiểu

Chọn kiểu hiển thị của biểu đồ

Đen trắng

Hiển thị biểu đồ kiểu đen trắng

Màu

Hiển thị biểu đồ kiểu mầu

Chế độ màu

Chọn chế độ màu hiển thị trên biểu đồ

Màu bắt đầu

Màu bắt đầu hiển thị trên biểu đồ

Màu kết thúc

Màu kết thúc hiển thị trên biểu đồ

Hiệu ứng

Tạo hiệu ứng cho biểu đồ

Đổ bóng

Tạo hiệu ứng đổ bóng

Kiểu tô dốc

Tạo hiệu ứng kiểu tô dốc

3 chiều

Hiệu ứng 3 chiều

Hoán đổi dòng và cột

Cho phép hoán đổi dòng và cột

Kết cấu

Chọn kết cấu màn hình biểu đồ

Xoay theo trục tọa độ

Cho phép xoay theo trục tọa độ

      Dữ liệu:

image274

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Kỳ báo cáo

Chọn kỳ hiển thị dữ liệu biểu đồ

Nguồn kinh phí

Chọn nguồn kinh phí

Đồng ý

Đồng ý với những tùy chọn đã thiết lập

Huỷ bỏ

Không đồng ý với những tùy chọn đã thiết lập

Mặc định

Lấy lại các tùy chọn mặc định của hệ thống

-       Thiết lập các tùy chọn mong muốn.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu lại những thiết lập đó.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.