Giao diện Bàn làm việc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm >

Giao diện Bàn làm việc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Bàn làm việc là giao diện đầu tiên xuất hiện sau khi NSD mở dữ liệu kế toán thành công.

Màn hình biểu đồ hiển thị các biểu đồ phân tích hoạt động tài chính của đơn vị và những lịch hẹn, nhiệm vụ của cá nhân người dùng. Các biểu đồ phân tích trên Bàn làm việc thể hiện một cách trực quan, sinh động thông tin của đơn vị về kinh phí, kho bạc, số dư, nguồn thu… là cơ sở để nhà lãnh đạo ra các quyết định đúng đắn, kịp thời. Những lịch hẹn, nhiệm vụ trên Bàn làm việc sẽ nhắc nhở người dùng không bỏ sót bất cứ công việc cần thực hiện nào.

NSD hoàn toàn có thể thay đổi vị trí, kiểu dáng, kích thước… của các biểu đồ, lịch hẹn, nhiệm vụ trên màn hình.

image60

8 Hiển thị, ẩn đi hoặc thay đổi vị trí biểu đồ, nhiệm vụ, lịch hẹn:

-       Trên thanh tiêu đề của biểu đồ, lịch hẹn hoặc nhiệm vụ, kích chuột vào mũi tên kép ở góc phải, sau đó kích chọn tên biểu đồ, lịch hẹn hoặc nhiệm vụ trong danh sách sổ ra.

image268

8 Tùy chỉnh biểu đồ:

-       Kích chuột phải vào biểu đồ cần chỉnh, sau đó thực hiện các Nghiệp vụ đáp ứng trong danh sách sổ ra.

image269

-       Hiển thị tối đa: Cho phép hiển thị biểu đồ ra toàn bộ không gian màn hình chính.

-       Tỷ lệ: Cho phép hiển thị biểu đồ theo một tỉ lệ mong muốn, ví dụ: 10%, 25%, 50%,…

-       Phóng to: Cho phép phóng to kích thước của biểu đồ.

-       Thu nhỏ: Cho phép thu nhỏ kích thước của biểu đồ.

-       Nạp: Cho phép cập nhật dữ liệu liên quan từ các phân hệ lên biểu đồ.

-       Cất biểu đồ: Cho phép lưu biểu đồ dưới dạng file ảnh.

-       In: Cho phép in biểu đồ.

-       Tùy chọn: Cho phép xác lập hay thay đổi các thông số hiển thị biểu đồ.

8 Tùy chỉnh lịch hẹn:

-       Kích chuột phải vào lịch hẹn, sau đó thực hiện các Nghiệp vụ đáp ứng trong danh sách sổ ra.

image270

-       Thêm lịch hẹn: Cho phép thêm mới lịch hẹn cá nhân của NSD.

-       Sửa lịch hẹn: Cho phép sửa lịch hẹn được chọn.

-       Xóa lịch hẹn: Cho phép xóa lịch hẹn được chọn.

-       Hiển thị tối đa: Cho phép hiển thị lịch hẹn ra toàn bộ không gian màn hình chính.

-       Nạp: Cho phép cập nhật dữ liệu liên quan từ tiện ích Quản lý công việc lên màn hình lịch hẹn.

8 Tùy chỉnh nhiệm vụ:

Kích chuột phải vào nhiệm vụ, sau đó thực hiện các Nghiệp vụ đáp ứng trong danh sách sổ ra.

image271

-       Thêm nhiệm vụ: Cho phép thêm mới các nhiệm vụ cần thực hiện.

-       Sửa nhiệm vụ: Cho phép sửa nhiệm vụ được chọn.

-       Xóa nhiệm vụ: Cho phép xóa nhiệm vụ được chọn.

-       Hiển thị tối đa: Cho phép hiển thị nhiệm vụ ra toàn bộ không gian màn hình chính.

-       Nạp: Cho phép cập nhật dữ liệu liên quan từ tiện ích Quản lý công việc lên màn hình nhiệm vụ.

-       In: Cho phép in danh sách các nhiệm vụ trên màn hình.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.