Sắp xếp lại số chứng từ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tiện ích >

Sắp xếp lại số chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép sắp xếp lại số chứng từ của một loại chứng từ nào đó theo trật tự và nhất quán hoặc thay đổi lại số chứng từ theo mục đích quản lý.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Tiện ích\Sắp xếp lại số chứng từ, xuất hiện hộp hội thoại:

image1123

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn ngày phát sinh số chứng từ

Lựa chọn ngày phát sinh số chứng từ muốn sắp xếp lại, có thể là ngày, tháng hoặc năm.

Loại chứng từ

Chọn loại chứng từ cần sắp xếp số, ví dụ: Phiếu thu, phiếu chi,…

Từ

Sắp xếp chứng từ từ ngày

Đến

Sắp xếp chứng từ đến ngày

Tiền tố

Ký hiệu đầu tiên của Số chứng từ mới. Ví dụ: PT

Hậu tố

Ký hiệu cuối cùng của Số chứng từ mới

Giá trị bắt đầu

Số thứ tự đầu tiên của Số chứng từ mới cần sắp xếp

Độ dài phần số của chứng từ

Số chữ số sau phần chữ của Số chứng từ mới

Sắp xếp lại số chứng từ

Thực hiện việc sắp xếp lại các chứng từ theo thứ tự mới

Lấy dữ liệu

Lậy lại thứ tự của số chứng từ cũ trong trường hợp muốn hủy bỏ việc sắp xếp lại số chứng từ

Cất

Lưu giữ thông tin về thứ tự số chứng từ vừa sắp xếp lại

-       Người sử dụng tích chọn vào những chứng từ cần sắp xếp và nhập liệu các thông tin cần thiết.

-       Sau khi nhập đầy đủ các thông tin ở phần trên, NSD kích chuột vào nút <<Sắp xếp lại số chứng từ>>, tại phần thông tin chi tiết về chứng phần cột Số chứng từ mới sẽ hiển thị ra toàn bộ Số chứng từ sẽ được sắp xếp theo thứ tự mới.

-       Nếu NSD không muốn sử dụng theo số chứng từ vừa sắp xếp mà muốn quay lại số chứng từ ban đầu thù kích chuột vào nút <<Lấy dữ liệu>>.

-       Nhấn nút <<Cất>> để sắp xếp toàn bộ số chứng từ theo yêu cầu mới. Chương trình sẽ hiển thị màn hình số chứng từ đã được sắp xếp lại.

-       Nhấn nút <<Đóng>> để hoàn tất việc Sắp xếp lại số chứng từ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.