Menu Tiện ích

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm >

Menu Tiện ích

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Menu Tiện ích bao gồm các chức năng: Khai báo thông tin ban đầu, Tìm kiếm, Báo cáo nhanh,Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô, Bảo trì dữ liệu, Quản lý tài liệuQuản lý công việc.

image1109

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.