Nạp chứng từ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Nạp chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

MISA Mimosa.NET 2014 cho phép NSD lựa chọn điều kiện hiển thị cho các chứng từ trong danh sách. Với tính năng này, NSD có thể lựa chọn chỉ hiển thị những chứng từ có ngày hạch toán trong một khoảng thời gian nào đó, hoặc chỉ hiển thị những chứng từ chưa ghi sổ, đã ghi sổ,… Điều này giúp cho việc quản lý và theo dõi chứng từ trở nên dễ dàng hơn.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại các màn hình danh sách chứng từ, kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image277 trên thanh công cụ.

image278

Thông tin chi tiết trên màn hình

Theo ngày hạch toán

Tích vào đây để chọn khoảng thời gian cho ngày hạch toán làm điều kiện để hiển thị chứng từ

Chọn ngày hạch toán

Chọn khoảng thời gian cho ngày hạch toán làm điều kiện để hiển thị chứng từ. NSD có thể chọn khoảng thời gian sẵn có hoặc tự chọn khoảng thời gian tại ô Từ và Đến.

Ghi sổ

Chỉ hiển thị những chứng từ đã ghi sổ

Chưa ghi sổ

Chỉ hiển thị những chứng từ chưa ghi sổ

Cả hai

Hiển thị cả những chứng từ đã ghi sổ và chưa ghi sổ

Đồng ý

Áp dụng điều kiện nạp vừa chọn

Hủy bỏ

Không áp dụng điều kiện nạp vừa chọn

-       Nếu muốn chỉ hiển thị những chứng từ có ngày hạch toán trong một khoảng thời gian nào đó, tích vào ô Theo ngày hạch toán, sau đó chọn ngày hạch toán mong muốn.

-       Tích chọn ô Ghi sổ, Chưa ghi sổ hoặc Cả hai tùy theo mong muốn những chứng từ như thế nào sẽ được hiển thị.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để áp dụng điều kiện nạp vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.