In hồ sơ Vai trò

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Vai trò và quyền hạn >

In hồ sơ Vai trò

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép in tất cả thông tin của một vai trò dưới dạng hồ sơ về vai trò đó.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn vai trò cần in hồ sơ.

-       Kích chuột phải chọn “In hồ sơ”, hoặc kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image1070 trên thanh công cụ và chọn “In hồ sơ” trong danh sách sổ ra.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.