Nạp

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Vai trò và quyền hạn >

Nạp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép cập nhật dữ liệu mới nhất về vai trò vào danh sách.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách vai trò, kích chuột phải chọn “Nạp”, hoặc nhấn phím F5, hoặc kích chuột vào biểu tượng image1071 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.