Menu Trợ giúp

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm >

Menu Trợ giúp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Menu Trợ giúp bao gồm các tùy chọn giúp NSD khi gặp khó khăn trong thao tác với các hộp hội thoại của phần mềm. Menu này thực sự cần thiết cho NSD MISA Mimosa.NET 2014 khi lần đầu làm việc hoặc khi muốn xem Hướng dẫn sử dụng. Thông qua các thông tin trong phần giới thiệu về MISA giúp NSD có thể liên lạc trực tiếp với nhóm tác giả để có được những hỗ trợ khi cần thiết.

image1155

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.