Tại sao không in được chứng từ, báo cáo ra máy in?

Navigation:  Những câu hỏi thường gặp >

Tại sao không in được chứng từ, báo cáo ra máy in?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Biểu hiện 1:

Thực hiện in từ Word, Excel ra máy in bình thường, nhưng in từ phần mềm thì không in được

Khi nhấp chuột vào máy in thì báo lỗi "Before you can print, you need to select a printer...."

Nguyên nhân: 
Do phần mềm diệt virus chặn (hiện tại mới gặp với phần mềm Commodo)

Cách khắc phục:

oThực hiện gỡ bỏ phần mềm diệt virut bằng tay bằng cách vào Control Panel\Programs\Programs and Features (với Win 7) hoặc vào Control Panel\Add remove .. (Win xp)

oNếu không gỡ bỏ bằng tay được thì sử dụng tool sau để gỡ bỏ

Với phần mềm COMODO: http://download.misa.com...ools/Remove%20COMODO.zip

Với phần mềm Avas: http://www.avast.com/uninstall-utility

Biểu hiện 2:

Thực hiện in từ Word, Excel ra máy in bình thường, nhưng in từ phần mềm thì không in được

Khi thực hiện in thì báo lỗi tiếng anh

Nguyên nhân: 

Do driver máy in của khách hàng bị lỗi (thường chỉ lỗi với máy in của Canon)
Cách khắc phục: 

oThực hiện tải và cài lại Driver của máy in 

oVào trang web canon để tải driver http://support-vn.canon-...om/?personal&lang=VN

Chọn các thông tin tương ứng như sau
Product category: Chọn là Laser Printers    
Product series: LASERSHOT   
Model: (chọn máy in tương ứng của khách hàng là Canon LBP2900...)
Document type: Chọn là Drivers & Softwares

oNhấn Find để tìm 

oChọn hệ điều hành tương ứng với máy của khách hàng tại Select OS → Kích chuột vào [Windows ...bit] Canon Advanced Printing Technology for → Kích vào Download Now để tải về máy

oMở thư mục chứa file tải về→ kích đúp chuột vào file vừa tải về(Chương trình sẽ giải nén ra một thư mục chứa các file chạy)
Vào Control Panel\Hardware and Sound\Devices and Printers\ Chọn Add a printer\Chọn Add location\ chọn User an existing port (thường là USB... muốn biết chính xác xem port nào thìchuột phải vào máy in đãcài của khách hàng chọn Printer properties chọn Port để kiểm tra xem đơn vị dùng port gì) → Bấm nút Next → nhấn chuột vào Have Disk → Nhấn Browse ...tìm đến thư mục đã giải nén và chọn file CNAB4STD.INF → Nhấn Ok → Nhấn Ok → Nhấn Next → Next để chương trình cài đặt.