Tại sao không thực hiện được việc kết chuyển số dư cuối năm?

Navigation:  Những câu hỏi thường gặp >

Tại sao không thực hiện được việc kết chuyển số dư cuối năm?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề:

Kết chuyển được số dư cuối năm không được

Giải pháp:

oTriệu chứng: Cuối năm, anh chị thực hiện kết chuyển số dư cuối năm từ tài khoản 461,661 năm nay về tài khoản 461,661 năm trước nhưng không thấy có dòng chứng từ chi tiết phát sinh nào được hiển thị.

oNguyên nhân: Có thể do đơn vị mở tiết khoản cho các tài khoản 461,661 chi tiết hơn hệ thống tài khoản ngầm định theo chế độ kế toán

oKhắc phục: Anh chị vào Danh mục\ Tài khoản\Tài khoản kết chuyển\ chọn loại Kết chuyển số dư cuối năm, anh chị sửa lại các bút toán kết chuyển bằng cách:

1.Thiết lập lại bút toán kết chuyển đang có về tài khoản chi tiết: Đặt chuột phải vào cặp tài khoản vừa sửa, chọn Nhân bản để thêm các cặp kết chuyển chi tiết tiếp theo (Có thể đặt số thứ tự theo cách thêm .x vào sau. VD: STT hiện tại là 23 thì cặp kết chuyển chi tiết tiếp theo để là 23.2, ...)

2.Thực hiện thao tác kết chuyển cuối năm lại.