Hướng dẫn cài đặt

Navigation:  Hướng dẫn cài đặt phần mềm >

Hướng dẫn cài đặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chuẩn bị cài đặt

Đóng tất cả các ứng dụng đang mở trước khi thực hiện thao tác cài đặt phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp MISA Mimosa.NET 2014.

Thao tác cài đặt

- Sau khi tải bộ cài từ links do MISA gửi hoặc đơn vị tự tải trên website MISA xuống, anh/chị tiến hành giải nén. Sau đó nhấp đôi chuột vào file setup.exe để tiến hành cài đặt

- Sau đó nhấp đôi chuột vào file setup.exe để tiến hành cài đặt .

R21-5

 

-       Sau đó phần mềm hiển thị thông báo cài đặt

Cai dat 2

 

-       Nhấn nút <<Next>> để tiếp tục việc cài đặt.

-       Khi xuất hiện thoả thuận về vấn đề bản quyền, đọc kỹ các yêu cầu đối với NSD.

cai dat 3

 

 -       Tích chọn I accept…

  -         Nhấn nút <<Next>> để tiếp tục việc cài đặt, xuất hiện hộp hội thoại nhập thông tin sau:

cai dat 4

 

-       Nhập tên NSD vào phần User Name và tên đơn vị vào phần Company Name. Sau đó nhấn nút <<Next>> để tiếp tục. Chương trình hiển thị màn yêu cầu lựa chọn phương pháp cài đặt.

cai dat 5

 

-       Thực hiện chọn Complete để cài đặt tất cả các tính năng được đặt sẵn trong phần mềm. Trong trường hợp máy đã có sẵn SQL Server 2005 Express hoặc MS NET Framework 2.0, thực hiện chọn Custom để bỏ các tính năng đã có, sau đó nhấn nút <<Next>> để tiếp tục. Hộp hội thoại hiển thị thông tin về người dùng và thư mục cài đặt chương trình sẽ xuất hiện.

cai dat 6

 

-       Chương trình mặc định cài đặt vào thư mục Programe trên ổ C. Có thể bấm <<Change>> để thay đổi thư mục cài đặt. Nhấn nút Nhấn nút <<Next>>, máy sẽ tự động cài đặt phần mềm.

cai dat 7

 

-       Nhấn nút <<Next>>, máy sẽ tự động cài đặt phần mềm.

cai dat 8

 

-    Khi cài đặt xong phần mềm, màn hình kết thúc hiện ra với thông báo việc cài đặt đã hoàn thành.

Cai dat 9

 

-       Chương trình đã ngầm định tích chọn “Chay MISA Mimosa.NET 2014”, cho phép NSD khởi động ngay MISA Mimosa.NET 2014 để làm việc. Nếu không muốn khởi động chương trình ngay, anh/chi bỏ chọn tại ô này.

-       Nhấn nút <<Finish>>.

Đối với máy tính đã cài đặt MISA Mimosa.NET 2014, anh/chị có thể cài đặt ngay phiên bản mới hơn mà không cần phải gỡ bỏ phiên bản cũ trước. Trong trường hợp này, NSD không cần phải chọn lại các thông tin như Giấy phép sử dụng, đường dẫn cài đặt,…