Khuyến nghị để tối ưu khi sử dụng

Navigation:  Hướng dẫn cài đặt phần mềm >

Khuyến nghị để tối ưu khi sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

MISA Mimosa.NET 2014 có chế độ sao lưu dữ liệu tự động mỗi khi kết thúc chương trình giúp an toàn dữ liệu tránh những rủi ro khách quan như mất điện đột ngột, virut, ...

Để đặt chế độ sao lưu tự động, sau khi mở Dữ liệu kế toán MISA Mimosa.NET 2014, vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn, chọn trang Sao lưu tại phần Tuỳ chọn của đơn vị, sau đó tích chọn vào ô Tự động sao lưu khi kết thúc chương trình.

R21-07