Hướng dẫn cài đặt phần mềm

Navigation:  »No topics above this level«

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Để sử dụng được phần mềm trước tiên anh/chị cần thực hiện cài đặt phần mềm. Nội dung này giúp anh/chị cài đặt được phần mềm dễ dàng hơn:

oXem xét yêu cầu hệ thống: Anh/chị kiểm tra các thông tin về bộ nhớ, hệ điều hành, ... của máy tính để quá trình cài đặt được diễn ra tốt nhất

oHướng dẫn cài đặt : Anh/chị xem chi tiết các bước, thao tác cài đặt phần mềm

- MISA khuyến nghị một số vấn đề để tối ưu khi sử dụng chi tiết tại Khuyến nghị để tối ưu khi sử dụng

- Trường hợp anh/chị không còn nhu cầu sử dụng hoặc trong trường hợp cài đặt xảy ra lỗi cần cài đặt lại anh/chị thực hiện gỡ bỏ phần mềm theo các thao tác tại mục Hướng dẫn gỡ bỏ

Xem phim hướng dẫn cài đặt.

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)