Tạo dữ liệu kế toán từ năm trước

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp >

Tạo dữ liệu kế toán từ năm trước

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép tạo dữ liệu kế toán kế toán từ năm trước giúp NSD không phải nhập lại các thông tin danh mục và thông tin số dư ban đầu

Trường hợp dữ liệu đang là dữ liệu liên năm nhiều năm, NSD muốn tách dữ liệu các năm ra thì cũng sử dụng chức năng này

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Tệp\Tạo dữ liệu kế toán mới, xuất hiện hộp hội thoại yêu cầu đăng nhập vào máy chủ cần tạo dữ liệu:

Dang_nhap

 

-       Chọn máy chủ cần tạo DLKT. Chương trình sẽ mặc định máy chủ là .\MISAMIMOSA2014, có thể tự sửa lại tên máy chủ theo định dạng: TênMáyTính\MISAMIMOSA, ví dụ: NTNGA\MISAMIMOSA.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để đăng nhập vào máy chủ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image26

 

-       Nhấn nút <<Tiếp tục>> để bắt đầu bước đầu tiên của việc tạo DLKT mới. Tại bước Cách tạo dữ liệu chọn vào Tạo dữ liệu năm trước. Khi NSD chọn Tạo mới từ dữ liệu năm trước. Chương trình sẽ tạo dữ liệu mới bao gồm toàn bộ danh mục và số dư năm trước từ dữ liệu đã có.

Tao_du_lieu_1

-       Nhấn nút <<Tiếp tục>> để sang bước chọn nơi lưu dữ liệu

image29

 

-       Đặt tên Dữ liệu kế toán mới tại ô Tên Dữ liệu kế toán (nên đặt tên dữ liệu có nghĩa để dễ nhớ trong quá trình đăng nhập sử dụng hoặc phục hồi dữ liệu.)

-       Chọn nơi lưu Dữ liệu kế toán mới bằng cách nhấn nút image360 bên phải của ô Nơi lưu. Lưu ý, đường dẫn đến thư mục nơi lưu dữ liệu không được là tiếng Việt có dấu.

Tên DLKT nên viết liền không dấu, đồng thời không được phép chứa các ký tự đặc biệt như / \ * ? : và dấu chấm, độ dài không quá 256 ký tự.

Nếu ở bước 1 người sử dụng chọn cách tạo Dữ liệu kế toán là Tạo Dữ liệu mẫu, hệ thống sẽ bỏ qua bước 3, 4, 5 và 6 để chuyển sang thực hiện tạo dữ liệu kế toán ngay.

-    Bấm <<Tiếp tục>> để sang bước Tùy chọn nghiệp vụ

Taomoi_005

-       Chọn ngày bắt đầu hạch toán.

-       Nhấn nút <<Tiếp tục>> để sang bước xác nhận các thông tin về đơn vị

Taomoi_006

-       Kiểm tra lại thông tin về dữ liêu, nhấn nút <<Tiếp tục>> để xác nhận các thông tin dữ liệu và chuyển sang bước Thực hiện tạo dữ liệu kế toán

image1294

- Nhấn nút <<Thực hiện>> và đợi chương trình tạo DLKT. Sau khi DLKT được tạo thành công, cửa sổ Đăng nhập tự động xuất hiện với các tùy chọn sẵn cho phép NSD mở chính DLKT vừa tạo.