Sao lưu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp >

Sao lưu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép sao lưu dữ liệu kế toán đề phòng trường hợp mất dữ liệu do các nguyên nhân khách quan như mất điện,...

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Tệp\Sao lưu, xuất hiện hộp hội thoại:

image367

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Dữ liệu kế toán

Tên của dữ liệu kế toán sẽ được sao lưu

Tệp sao lưu

Thông tin về tệp sao lưu sẽ tạo ra

Tên tệp

Tên tệp sao lưu sẽ tạo ra (bắt buộc nhập)

Đường dẫn

Đường dẫn chứa tệp sao lưu sẽ tạo ra (bắt buộc nhập)

Nén tệp dữ liệu sau khi sao lưu

Tích chọn vào đây nếu muốn nén tệp sao lưu sẽ tạo ra thành dạng .zip

Phương thức ghi tệp sao lưu

Thông tin về phương thức tạo ra tệp sao lưu

Ghi nối tiếp

Dữ liệu sẽ được sao lưu nối tiếp vào tệp đã được sao lưu trước đó

Ghi đè

Dữ liệu sẽ được sao lưu đè lên tệp đã được sao lưu trước đó

Sao lưu

Sao lưu theo các thiết lập trên

Huỷ bỏ

Không thực hiện thao tác sao lưu

-       Nhập Tên tệp sao lưu. Theo mặc định hệ thống sẽ tự động đặt tên tệp sao lưu theo tên của dữ liệu kế toán, tuy nhiên nếu muốn NSD có thể thay đổi thông tin này.

-       Nhấn nút image368 để chọn đường dẫn chứa tệp sao lưu.

-       Chọn các tùy chọn khác nếu muốn.

-       Nhấn nút <<Sao lưu>>.

-       Khi thông báo thành công xuất hiện, nhấn <<OK>> để kết thúc việc sao lưu.

image369

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.