Danh sách báo cáo

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo >

Danh sách báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép xem và in tất cả sổ sách, báo cáo của đơn vị. Các báo cáo này sẽ được hệ thống tự động kết xuất ra sau khi NSD nhập các số liệu kế toán.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Tệp\Báo cáo hoặc kích chuột vào biểu tượng image388 trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình Báo cáo:

image389

Thông tin chi tiết trên màn hình

1. Báo cáo

Hiển thị tất cả các báo cáo theo hình cây

2. Danh sách báo cáo

Hiển thị tất cả các báo cáo theo danh sách. Tại đây, NSD có thể thực hiện Nghiệp vụ đáp ứng lọc để tìm nhanh báo cáo mong muốn.

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo tài chính và sổ sách kế toán

Mở rộng/Thu gọn

Mở rộng tất cả hoặc thu gọn tất cả cây báo cáo

Ẩn/Hiện báo cáo

Cho phép hiển thị hoặc ẩn đi các báo cáo trên cây báo cáo hoặc danh sách báo cáo

Xem

Xem báo cáo đang được lựa chọn

Sửa mẫu

Sửa mẫu báo cáo đang được lựa chọn

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên màn hình

      Để xem báo cáo:

-       Kích chọn báo cáo muốn xem.

-       Chọn kỳ báo cáo muốn xem.

-       Nhấn nút <<Xem>>.

-       Xác định các tham số báo cáo trong màn hình hộp hội thoại Tham số báo cáo (nếu có), rồi nhấn nút <<Đồng ý>>.

      Để sửa mẫu báo cáo:

-       Kích chọn báo cáo muốn sửa mẫu.

-       Nhấn nút <<Sửa mẫu>>.

-       Thay đổi mẫu báo cáo như mong muốn.

-       Chọn menu File\Save hoặc kích chuột vào biểu tượng image390 để lưu những thay đổi vừa thực hiện.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.