Ẩn/Hiện báo cáo

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Danh sách báo cáo >

Ẩn/Hiện báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép hiển thị hoặc ẩn đi các báo cáo trên cây báo cáo hoặc danh sách báo cáo.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Trên màn hình Báo cáo, nhấn nút <<Ẩn/Hiện báo cáo>>, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image391

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mở rộng/Thu gọn

Mở rộng tất cả hoặc thu gọn tất cả cây báo cáo

Đồng ý

Lưu những thay đổi vừa thiết lập

Hủy bỏ

Không lưu những thay đổi vừa thiết lập

Giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Tích vào ô vuông bên trái những báo cáo hoặc nhóm báo cáo cần hiển thị.

-       Bỏ tích tại ô vuông bên trái những báo cáo hoặc nhóm báo cáo muốn ẩn đi.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu những thay đổi vừa thiết lập.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.