Tham số in Báo cáo tồn kho theo lô

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Vật tư hàng hóa >

Tham số in Báo cáo tồn kho theo lô

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Báo cáo tồn kho theo lô

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo:

-       Để xem hoặc in Báo cáo tồn kho theo lô, NSD chọn mục Vật tư hàng hóa, CCDC\Báo cáo tồn kho theo lô

-       Nhấn nút <<Xem>>, nếu dữ liệu có phương pháp tính giá xuất kho không phải phương pháp đích danh thì xuất hiện hộp hội thoại

image483

Nếu dữ liệu có phương pháp tính giá xuất kho là phương pháp đích danh thì xuất hiện hộp hội thoại:

image484

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Đến ngày

Kho

Chọn Kho cần xem hoặc in báo cáo

Loại vật tư hàng hóa

Chọn loại vật tư hàng hóa cần xem hoặc in báo cáo

Mã vật tư, hàng hóa

Chọn mã vật tư, hàng hóa cần xem hoặc in báo cáo

Tên vật tư, hàng hóa

Hiển thị tên của vật tư, hàng hóa tương ứng với mã của nó

Theo dõi số lô đã xuất hết

Tích vào đây thì số lô đã được xuất hết sẽ lên báo cáo

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ Nghiệp vụ đáp ứng xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện thời gian mà NSD muốn in báo cáo.

-       Chọn Kho: NSD có thể nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô Kho, xuất hiện danh sách Kho, NSD chỉ cần tìm đến kho cần in và nhấn vào kho đó.

-       Chọn Loại vật tư, hàng hóa: Tích chọn vào ô vuông image421 nằm bên trái của loại vật tư hàng hóa cần xem hoặc in báo cáo. Để xem và in tất cả các loại vật tư hàng hóa, NSD có thể chọn nhanh tất cả các loại vật tư hàng hóa bằng cách tích chọn vào ô vuông image421 nằm trên thanh tiêu đề cột.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.