Nhập khẩu cán bộ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Cán bộ >

Nhập khẩu cán bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ

Khai báo cùng lúc nhiều cán bộ và thông tin lương cán

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Cán bộ, kích chuột phải chọn “In”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image562 trên thanh công cụ.