Phân hệ Sổ cái

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ >

Phân hệ Sổ cái

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Phân hệ Sổ cái cho phép NSD thao tác, quản lý tất cả các nghiệp vụ liên quan đến những chứng từ không thuộc các phân hệ khác. Phân hệ Sổ cái là phân hệ trung tâm, quan trọng nhất của chương trình MISA Mimosa.NET 2014. Số liệu đầu ra của các phân hệ khác (Kho bạc, Tiền mặt, Tiền gửi, Tài sản cố định,...) sẽ được tự động chuyển thành số liệu đầu vào của phân hệ Sổ cái phục vụ cho việc tổng hợp sổ sách và báo cáo.

8 Quy trình của phân hệ Sổ cái

image997

 

Chức năng

Giải quyết các vấn đề

Chứng từ nghiệp vụ khác

image998

- Kế toán thực hiện Kết chuyển số dư cuối năm.

- Kế toán thực hiện Quyết toán số dư đầu năm.

- Kế toán thực hiện Kết chuyển chênh lệch thu, chi

Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

image999

- Đối với các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh thường xuyên, có nội dung kinh tế giống nhau kế toán có thể tiến hành lập Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại.

Lập chứng từ ghi sổ

image1000

- Kế toán tại đơn vị hàng ngày hoặc định kỳ, căn cứ vào chứng từ đã được kiểm tra hoặc căn cứ vào Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại sẽ tiến hành lập Chứng từ ghi sổ.

Sổ cái

image1001

- Xem và in Sổ cái (Hình thức nhật ký chung) (S03-H).

Khóa sổ kỳ kế toán

image1002

- Định kỳ hoặc cuối năm sau khi hoàn thiện chứng từ sổ sách, để hạn chế việc chỉnh sửa của kế toán viên, kế toán trưởng sẽ thực hiện Khóa sổ kỳ kế toán.

Hệ thống tài khoản

image1003

- Đơn vị thiết lập hệ thống tài khoản sử dụng cho đơn vị.

Tài khoản kết chuyển

image1004

- Đơn vị thiết lập các cặp tài khoản kết chuyển như: kết chuyển tạm ứng từ TK 336 sang TK 461; kết chuyển nguồn từ TK 46121 sang TK 46111,…

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.