MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép NSD nhập số dư ban đầu cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo MLNS và theo dự án, ví dụ: TK 009, 462, 662…

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình nhập số dư ban đầu, kích chọn tài khoản theo dõi chi tiết theo MLNS và Dự án.

-       Kích chuột phải chọn “Nhập”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc nhấn biểu tượng image1023 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

0091

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Dự án

Các dự án của đơn vị mà đã được khai báo trong menu Danh mục\Dự án

Nguồn

Nguồn có liên quan đến nghiệp vụ nhập số dư ban đầu

Chương

Chương có liên quan đến nghiệp vụ nhập số dư ban đầu

Khoản

Khoản có liên quan đến nghiệp vụ nhập số dư ban đầu

Mục

Mục có liên quan đến nghiệp vụ nhập số dư ban đầu

Tiểu mục

Tiểu mục có liên quan đến nghiệp vụ nhập số dư ban đầu

Cấp phát

Hình thức cấp phát có liên quan đến nghiệp vụ nhập số dư ban đầu

Nghiệp vụ

Chọn nghiệp vụ liên quan đến nhập số dư ban đầu

LK Nợ khởi đầu

Lũy kế bên Nợ từ khi khởi đầu dự án

LK Có khởi đầu

Lũy kế bên Có từ khi khởi đầu dự án

Dư Nợ

Nhập vào số Dư Nợ đối với những TK có tính chất là Dư Nợ

Dư Có

Nhập vào số Dư Có đối với những TK có tính chất là Dư Có

Cất

Lưu giữ thông tin vừa nhập

Hủy bỏ

Hủy bỏ thông tin vừa nhập

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Chọn dự án cần nhập số dư ban đầu.

-       Chọn Nguồn, Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục và Cấp phát bằng cách nhấn nút image1029 lần lượt ở các ô tương ứng và chọn trong danh sách sổ ra.

-       Tùy theo tính chất của tài khoản, NSD nhập lũy kế bên Nợ hoặc bên Có khi khởi đầu dự án, nhập Dư Nợ hoặc Dư Có của tài khoản.

-       Để thêm dòng nhập số dư, kích chọn dòng hiển thị cụm từ “Bấm vào đây để thêm mới”, hoặc nhấn tổ hợp phím Alt+T, hoặc nhấn nút <<Thêm dòng mới>>.

-       Để xóa dòng nhập số dư ban đầu, kích chọn dòng muốn xóa, kích chuột phải chọn Xóa dòng, hoặc nhấn tổ hợp phím Alt+X, hoặc nhấn nút <<Xóa dòng>>.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại số dư vừa nhập.

Trên màn hình nhập số dư cho TK 662 còn có thêm cột “Kho bạc duyệt” cho phép NSD phân biệt số dư đã qua ngân sách hay chưa qua ngân sách.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.