Nhập số dư ban đầu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ >

Nhập số dư ban đầu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép nhập số dư ban đầu cho các tài khoản.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, xuất hiện màn hình sau:

image1019

-       Chọn tài khoản cần nhập số dư ban đầu.

-       Kích chuột vào biểu tượng image1020 trên thanh công cụ để tiến hành nhập số dư ban đầu cho tài khoản đó.

Xem thêm

Số dư TK theo dõi chi tiết theo Loại quỹ

Số dư TK theo dõi chi tiết theo VTHH

Số dư TK theo dõi chi tiết theo CCDC

Số dư TK theo dõi chi tiết theo Đối tượng

Số dư TK theo dõi chi tiết theo Hoạt động

Số dư TK theo dõi chi tiết theo MLNS

Số dư TK theo dõi chi tiết theo MLNS và Dự án

Số dư TK khác

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.