Ngày hạch toán

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống >

Ngày hạch toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép thay đổi ngày hạch toán mặc định cho các chứng từ sẽ thêm mới.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Hệ thống\Ngày hạch toán hoặc kích chuột vào biểu tượng image1048 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image1049

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Ngày hạch toán

Chọn ngày hạch toán mặc định cho các chứng từ sẽ thêm mới

Đồng ý

Áp dụng ngày hạch toán vừa chọn

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không đổi ngày hạch toán

-       Chọn ngày hạch toán mới.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để áp dụng ngày hạch toán vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.