Bảo trì dữ liệu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tiện ích >

Bảo trì dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép tiến hành sửa chữa các tệp dữ liệu bị hỏng trong quá trình sử dụng. Các tệp dữ liệu có thể bị hỏng do mất điện bất ngờ khi đang vận hành chương trình, sự cố máy tính bị treo, đĩa hỏng…

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Tiện ích\Bảo trì dữ liệu, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image1126

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn khoảng thời gian bảo trì

Chọn bảo trì dữ liệu từ tháng, năm

Thực hiện

Thực hiện việc bảo trì dữ liệu

Kết quả

Hiển thị danh sách những chứng từ không thực hiện được ghi sổ/bỏ ghi sổ

Kết thúc

Đóng hộp hội thoại

-       Chọn tháng, năm bắt đầu bảo trì.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để thực hiện việc bảo trì dữ liệu.

-       Nhấn nút <<Kết quả>> để xem danh sách những chứng từ không thực hiện được ghi sổ/bỏ ghi.

Thời gian thực hiện chức năng này phụ thuộc vào độ lớn của dữ liệu, nên có thể mất nhiều thời gian nếu dữ liệu nhiều. Để tiết kiệm thời gian NSD có thể chọn khoảng thời gian bảo trì phù hợp với yêu cầu quản lý.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.