Quản lý tài liệu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tiện ích >

Quản lý tài liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép lưu trữ và tra cứu các tệp thông tin dùng chung trong toàn đơn vị. Ví dụ: các thông tư, quyết định, chế độ kế toán, các nội quy, quy định của đơn vị,…

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Tiện ích\Quản lý tài liệu, xuất hiện màn hình gồm 02 phần:

      Thanh tác nghiệp: Hiển thị cây thư mục chứa tài liệu của đơn vị, đồng thời hiển thị thông tin chi tiết của thư mục hiện thời.

      Màn hình danh sách: Hiển thị danh sách các thư mục và tài liệu nằm trong thư mục hiện thời.

image1127

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.