Đổi mã hiệu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Vai trò và quyền hạn > Sửa Vai trò >

Đổi mã hiệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép đổi mã hiệu của vai trò trong hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Trên hộp hội thoại Sửa vai trò, nhấn nút <<Đổi>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image1075

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã hiệu

Mã hiệu của vai trò (bắt buộc nhập)

Đồng ý

Lưu mã hiệu mới đổi

Hủy bỏ

Không lưu mã hiệu mới đổi

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu mã hiệu mới đổi.

Không thể đổi mã hiệu của những vai trò là đối tượng thuộc hệ thống (gồm 03 vai trò: Manager - Nhà quản lý, Staff – Nhân viên, Admin – Quản trị hệ thống).

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.