Xóa Vai trò

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Vai trò và quyền hạn >

Xóa Vai trò

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Xóa cho phép xóa vai trò khỏi hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn vai trò cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image1058 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

Không thể xóa những vai trò là đối tượng thuộc hệ thống (gồm 03 vai trò: Manager - Nhà quản lý, Staff – Nhân viên, Admin – Quản trị hệ thống) hoặc là vai trò duy nhất của một số người dùng.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.