Tìm nhanh Loại

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Tìm nhanh Loại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép tìm nhanh Loại trong danh sách các Loại đã được tích chọn “Sử dụng” trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Nhấn chuột vào nút image293 bên phải ô nhập liệu Loại, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng ống nhòm image294, xuất hiện hộp hội thoại:

image309

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã loại

Mã của loại

Tên loại

Tên của loại

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn loại

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện thao tác chọn loại

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập thông tin tìm kiếm Loại vào dòng Tìm kiếm của cột tương ứng, ví dụ: tìm Loại có tên chứa từ “giáo dục”, kết quả sẽ hiển thị như hình sau:

image310

-       Trong danh sách kết quả tìm kiếm, kích chọn Loại cần lấy.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lấy Loại đó.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.