Tìm nhanh Chương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Tìm nhanh Chương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép tìm nhanh Chương trong danh sách các Chương đã được tích chọn “Sử dụng” trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Nhấn chuột vào nút image293 bên phải ô nhập liệu Chương, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng ống nhòm image294, xuất hiện hộp hội thoại:

image307

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã chương

Mã của chương ngân sách

Tên chương

Tên của chương ngân sách

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn chương

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện thao tác chọn chương

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập thông tin tìm kiếm Chương vào dòng Tìm kiếm của cột tương ứng, ví dụ: tìm Chương có tên chứa từ “y tế”, kết quả sẽ hiển thị như hình sau:

image308

-       Trong danh sách kết quả tìm kiếm, kích chọn Chương cần lấy.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lấy Chương đó.

 

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.