Tìm nhanh Tiểu mục

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Tìm nhanh Tiểu mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép tìm nhanh Tiểu mục trong danh sách các Tiểu mục không bị tích chọn “Ngừng theo dõi” trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Nhấn chuột vào nút image293 bên phải ô nhập liệu Tiểu mục, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng ống nhòm image294, xuất hiện hộp hội thoại:

image315

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mục/tiểu mục

Mã của tiểu mục

Tên mục/tiểu mục

Tên của tiểu mục

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn tiểu mục

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện thao tác chọn tiểu mục

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập thông tin tìm kiếm Tiểu mục vào dòng Tìm kiếm của cột tương ứng, ví dụ: tìm Tiểu mục có tên chứa từ “lương”, kết quả sẽ hiển thị như hình sau:

image316

-       Trong danh sách kết quả tìm kiếm, kích chọn Tiểu mục cần lấy.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lấy Tiểu mục đó.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.