Tìm nhanh Kho

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Tìm nhanh Kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép tìm nhanh kho đã được khai báo trong Danh mục\Kho.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Nhấn chuột vào nút image293 bên phải các ô nhập liệu về kho, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng ống nhòm image294, xuất hiện hộp hội thoại:

image317

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã kho

Mã của kho

Tên kho

Tên của kho

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn kho

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện thao tác chọn kho

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập thông tin tìm kiếm kho vào dòng Tìm kiếm của cột tương ứng, ví dụ: tìm kho có tên chứa từ “vật tư”, kết quả sẽ hiển thị như hình sau:

image318

-       Trong danh sách kết quả tìm kiếm, kích chọn kho cần lấy.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lấy kho đó.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.