Định khoản tự động

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Định khoản tự động

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

MISA Mimosa.NET 2014 cho phép NSD tiết kiệm thao tác nhập liệu chứng từ bằng cách thực hiện định khoản tự động. Với các nghiệp vụ thường phát sinh ở đơn vị như Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ, Thu tạm ứng cho cán bộ bằng tiền mặt,… NSD có thể lập sẵn bút toán định khoản. Sau đó mỗi khi lập chứng từ có liên quan đến nghiệp vụ này, NSD chỉ cần chọn định khoản đã lập, ngay lập tức các thông tin về Diễn giải, TK Nợ, TK Có sẽ được tự động điền vào chứng từ của NSD.

MISA Mimosa.NET 2014 đã cung cấp sẵn một hệ thống các định khoản thường xuyên phát sinh tại các đơn vị hành chính sự nghiệp. Tuy nhiên, NSD có thể tạo thêm định khoản hoặc sửa đổi định khoản cho phù hợp với đơn vị mình.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Để thêm mới hoặc sửa đổi các định khoản, vào menu Danh mục\Định khoản tự động. Tại màn hình Định khoản tự động, thực hiện Nghiệp vụ đáp ứng Thêm hoặc Sửa cho phù hợp với đơn vị của NSD.

-       Khi thêm một chứng từ, ví dụ chứng từ Phiếu thu, NSD kích chuột phải vào dòng chứng từ cần thêm, chọn Định khoản sau đó chọn nghiệp vụ có liên quan, ngay lập tức thông tin Diễn giải, TK Nợ, TK Có sẽ được tự động điền vào dòng chứng từ đó.

-       Khi NSD muốn xem thông tin về các định khoản tự động đã thiết lập sẵn trên chứng từ hiện thời, tại màn hình chi tiết của chứng từ đó kích chuột phải và chọn Tra cứu thêm, xuất hiện màn hình Danh sách định khoản tự động như sau:

image286

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên định khoản

Tên định khoản tự động của một nghiệp vụ cụ thể

Tài khoản Nợ

Tài khoản Nợ có liên quan đến nghiệp vụ phát sinh

Tài khoản Có

Tài khoản Có có liên quan đến nghiệp vụ phát sinh

Chọn

Nhấn nút này để chọn bút toán định khoản tự động

Hủy bỏ

Không xem hoặc chọn bút toán định khoản tự động

-       Chọn định khoản cần thêm.

-       Nhấn nút <<Chọn>>.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.