Xem số dư tài khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Xem số dư tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép xem số dư tài khoản ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ (số dư tính đến thời điểm Ngày HT của chứng từ). Ví dụ: Ngay tại màn hình chi tiết của Phiếu thu tiền khách hàng với bút toán Nợ TK 1111/Có TK 3111 và Ngày HT là 05/03/2011, NSD có thể xem số dư của TK 1111 và TK 3111 tính đến ngày 05/03/2011.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Trên màn hình chứng từ, kích chuột phải vào màn hình chi tiết, chọn “Xem số dư tài khoản” như hình sau:

image284

-       Xuất hiện thông báo về số dư của các tài khoản:

image285

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.