Tùy chọn in

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Một số chức năng dùng chung >

Tùy chọn in

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép thiết lập các tùy chọn khi in các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ phát sinh của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Kích chuột vào biểu tượng image688 trên thanh công cụ của màn hình chứng từ như Phiếu thu, Phiếu chi,…

image1044

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn mẫu chứng từ cần in

Danh sách các mẫu chứng từ liên quan đến nghiệp vụ hiện thời

Xem trước khi in

Cho phép xem chứng từ trên màn hình trước khi in ra máy in

In theo lô

Cho phép in nhiều chứng từ cùng loại trong một lúc, ví dụ: in tất cả Phiếu thu trong tháng 10,…

Luôn hiện hộp hội thoại này khi in

Cho phép hiển thị hộp hội thoại Tùy chọn in mỗi khi NSD thực hiện chức năng in chứng từ

Thông tin bổ sung

Nhấn nút này để hiện thị thông tin của đơn vị nhận dự toán trên chứng từ Rút dự toán tiền mặt

Thực hiện

Thực hiện thao tác in

Sửa mẫu

Sửa mẫu chứng từ được chọn

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác in

-       Chọn chứng từ cần in trong danh sách.

-       Tích chọn ô “In theo lô” nếu muốn in nhiều chứng từ cùng loại trong một lúc.

-       Để hiển thị thông tin của đơn vị nhận dự toán trên chứng từ Rút dự toán tiền mặt, NSD nhấn nút <<Thông tin bổ sung>> sau đó tích chọn mục In thông tin đơn vị nhận tiền.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để thực hiện thao tác in chứng từ vừa chọn.

Xem thêm

In theo lô

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.