Chọn chứng từ in theo lô

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Một số chức năng dùng chung >

Chọn chứng từ in theo lô

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép chọn những chứng từ sẽ in khi thực hiện việc in theo lô.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Trên hộp hội thoại Tùy chọn in, tích chọn “In theo lô” rồi nhấn nút <<Thực hiện>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image1045

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Số CT

Số chứng từ

Ngày CT

Ngày chứng từ, tức ngày phát sinh ra nghiệp vụ trong chứng từ

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức ngày mà nghiệp vụ trong chứng từ sẽ được lên sổ sách, báo cáo

Diễn giải

Nội dung chính của nghiệp vụ trong chứng từ

Tổng tiền

Tổng số tiền của chứng từ

Đồng ý

Thực hiện thao tác in những chứng từ đã chọn

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác in

-       Tích vào ô vuông đầu dòng chứng từ cần in.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để thực hiện thao tác in những chứng từ đã chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.