Tìm kiếm danh mục

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Tìm kiếm danh mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Nghiệp vụ đáp ứng Tìm kiếm cho phép NSD tìm thấy chỉ tiêu nào đó trong các danh mục như tài khoản, nguồn kinh phí, Loại khoản,… một cách dễ dàng.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình của danh mục có chỉ tiêu cần tìm kiếm, kích chuột phải chọn “Tìm kiếm”, hoặc nhấn phím F3, hoặc kích chuột vào biểu tượng image291 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image292

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Điều kiện

Điều kiện tìm kiếm chỉ tiêu

Tìm theo

Xác định cột thông tin mà hệ thống sẽ căn cứ vào đó để tìm kiếm chỉ tiêu. Hệ thống mặc định tìm theo tất cả các cột.

Cách tìm

Xác định phép toán tìm kiếm: chứa, không chứa, bắt đầu với, kết thúc với, bằng, hoặc khác điều kiện tìm kiếm đã nhập

Phân biệt chữ hoa, chữ thường

Tích chọn để hệ thống tìm kiếm căn cứ cả vào chữ hoa và chữ thường trong điều kiện tìm kiếm

Hướng tìm

Xác định hướng tìm kiếm trong danh sách: tìm từ trên xuống hay tìm từ dưới lên

Tìm kiếm

Thực hiện việc tìm kiếm

Hủy bỏ

Không thực hiện việc tìm kiếm

-       Nhập Điều kiện tìm kiếm.

-       Xác định các tiêu thức tìm kiếm khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Tìm kiếm>>.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.