Tìm nhanh Đối tượng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Tìm nhanh Đối tượng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép tìm nhanh đối tượng đã được khai báo trong Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp hoặc Danh mục\Cán bộ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Nhấn chuột vào nút image293 bên phải các ô nhập liệu về đối tượng, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng ống nhòm image294, xuất hiện hộp hội thoại:

image295

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã đối tượng

Mã của đối tượng trong hệ thống

Tên đối tượng

Tên của đối tượng trong hệ thống

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn đối tượng

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện thao tác chọn đối tượng

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập thông tin tìm kiếm đối tượng vào dòng Tìm kiếm của cột tương ứng, ví dụ: tìm đối tượng có tên là “hà”, kết quả sẽ hiển thị như hình sau:

image296

-       Trong danh sách kết quả tìm kiếm, kích chọn đối tượng cần lấy.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lấy đối tượng đó.

 

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.