Duyệt danh sách chứng từ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Một số chức năng dùng chung >

Duyệt danh sách chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép duyệt danh sách các chứng từ liên quan ngay tại màn hình chứng từ chi tiết. Tại đây, NSD có thể chọn để xem một chứng từ khác bất kỳ trong phân hệ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình chứng từ chi tiết, kích chuột vào biểu tượng image1038 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image1039

-       Để xem chứng từ nào, NSD kích chọn chứng từ đó, sau đó kích chuột vào biểu tượng image1040 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.