Xóa

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Chương trình mục tiêu, Dự án >

Xóa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Xóa cho phép xóa chương trình mục tiêu, Dự án, Công trình, Hạng mục công trình khỏi hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn chương trình mục tiêu, Dự án, Công trình, Hạng mục công trình cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image557 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

Lưu ý: Chương trình chỉ cho phép xóa chương trình mục tiêu, Dự án, Công trình, Hạng mục công trình chưa phát sinh chứng từ, công trình chưa có hạng mục công trình, dự án chưa có công trình.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.