Xóa Kho

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Kho >

Xóa Kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Xóa cho phép xóa Kho khỏi hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Kho cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image557 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.