Xóa Nhiệm vụ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Nhiệm vụ >

Xóa Nhiệm vụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Xóa cho phép xóa nhiệm vụ khỏi hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Nhiệm vụ cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image645 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

Nếu nhiệm vụ có ít nhất một nhiệm vụ con, cần phải xóa nhiệm vụ con trước khi xóa nhiệm vụ tổng hợp.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.