Tự động cập nhật

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Trợ giúp >

Tự động cập nhật

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm qua mạng Internet.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Trợ giúp\Tự động cập nhật.

      Nếu máy tính của NSD đang cài phiên bản mới nhất của phần mềm, cửa sổ sau sẽ hiển thị để thông báo điều đó:

image1160

-       Nhấn nút <<Hủy bỏ>> để kết thúc.

      Nếu máy tính của NSD đang cài phiên bản chưa phải là mới nhất, cửa sổ sau sẽ hiển thị cho phép NSD cập nhật phiên bản mới nhất:

image1161

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Bấm vào đây để xem thêm thông tin

Cho phép kết nối đến website của Công ty Cổ phần MISA để xem thông tin chi tiết về phiên bản mới.

Yes

Đồng ý cập nhật phiên bản mới

No

Đóng hộp hội thoại, không cập nhật phiên bản mới

-       Nhấn nút <<Yes>>, hệ thống bắt đầu tải các tệp cập nhât của phiên bản mới.

image1162

-       Sau khi tải xong, màn hình sau sẽ xuất hiện thông báo hệ thống sẽ đóng ứng dụng đang mở của MISA Mimosa.NET 2014 trước khi tiến hành cài đặt phiên bản mới.

image1163

-       Sau khi đóng ứng dụng MISA Mimosa.NET 2014, hệ thống tiến hành giải nén cho tệp vừa tải.

image1164

-       Hệ thống tiếp tục tải và giải nén các tệp cập nhật khác (nếu có).

-       Sau khi tất cả các tệp của phiên bản mới đã được tải và giải nén thành công, cửa sổ Đăng nhập sẽ tự động xuất hiện để NSD mở dữ liệu kế toán làm việc.

Khi mở dữ liệu kế toán, hệ thống sẽ yêu cầu NSD chuyển đổi dữ liệu kế toán đó lên phiên bản mới để tiếp tục công việc.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.