Nhập số dư theo nhiệm vụ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ >

Nhập số dư theo nhiệm vụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép nhập số dư ban đầu chi tiết theo nhiệm vụ theo đặc thù Bộ khoa học.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư theo nhiệm vụ, xuất hiện màn hình sau:

Nhapsodu_nhiemvu

-       Chọn Năm cần nhập số dư theo nhiệm vụ.

-       Sau đó chọn tiếp các thông tin như: Nguồn, Chương, Khoản, Nhiệm vụ, Số dư.

-     Nhấn <<Cất>> hoặc <<Cất và đóng>> để lưu giữ lại dữ liệu đã nhập.


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.