Nhập số dư ban đầu CCDC

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ >

Nhập số dư ban đầu CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

o Chức năng này cho phép nhập số dư CCDC ban đầu đối với dữ liệu theo dõi chi tiết CCDC trên Mimosa (không kết nối với phần mềm QLTS.VN)

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

o Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu CCDC, chương trình xuất hiện màn hình Công cụ dụng cụ ban đầu

oNhấn phải chuột chọn Nhập chương trình xuất hiện màn hình nhập CCDC ban đầu

R24-13

 

oAnh/Chị thực hiện nhập số liệu chi tiết cho từng phòng ban, công cụ dụng cụ -> Nhấn Cất

oTrên màn hình "Công cụ dụng cụ ban đầu" sẽ hiển thị số liệu CCDC đã nhập chi tiết

oChú ý:

Đối với dữ liệu tạo mới chương trình sẽ căn cứ vào số ghi tăng CCDC và ghi giảm CCDC để hiển thị số liệu tương ứng, anh/chị không phải tự nhập bằng tay.