Số dư TK khác

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu >

Số dư TK khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép nhập số dư ban đầu cho các tài khoản không thuộc vào các nhóm trên, ví dụ: TK 001, 113, 221,…

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình nhập số dư ban đầu, kích chọn các tài khoản như 221,...

-       Kích chuột phải chọn “Nhập”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc nhấn biểu tượng image1023 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image1032

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chương

Chọn chương ngân sách có liên quan đến nghiệp vụ nhập số dư

Dư Nợ

Nhập vào số Dư Nợ đối với những TK có tính chất là Dư Nợ

Dư Có

Nhập vào số Dư Có đối với những TK có tính chất là Dư Có

Thêm dòng

Thêm dòng nhập số dư ban đầu

Xóa dòng

Xóa dòng nhập số dư ban đầu

Cất

Lưu giữ thông tin vừa nhập

Hủy bỏ

Hủy bỏ thông tin vừa nhập

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập vào Dư Nợ hoặc Dư Có tùy theo tính chất của Tài khoản.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại số dư vừa nhập.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.