Đăng ký giấy phép sử dụng

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng >

Đăng ký giấy phép sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Làm sao để tôi đăng ký được giấy phép sử dụng MISA Mimosa.NET 2014?

Hướng dẫn:

-       Sau khi nhận được giấy phép sử dụng từ MISA cung cấp, vào menu Trợ giúp\Đặt hàng và đăng ký sử dụng, xuất hiện hộp hội thoại:

image21

 

-       Nhấn nút <<Mở tệp>> và tìm đến tệp .lic trong thư mục License trên đĩa CD.

DKSD

 

-       Nhấn nút <<Open>> để mở tệp giấy phép sử dụng. Sau khi mở tệp, thông tin về giấy phép sử dụng sẽ được tự động điền vào hộp hội thoại như sau:

DKSD2

 

-       Nhấn nút <<Đăng ký>> để đăng ký sử dụng phần mềm bằng giấy phép đó.

-       Khi thông báo thành công xuất hiện, nhấn nút <<OK>> để kết thúc việc đăng ký giấy phép sử dụng.

-       NSD có thể kiểm tra kết quả đăng ký giấy phép sử dụng của mình bằng cách vào menu Trợ giúp\Giới thiệu.

DKSD3

 

Đối với máy tính lần đầu cài đặt MISA Mimosa.NET 2014, khi khởi động lần đầu tiên sẽ xuất hiện thông báo “Đây là lần đầu tiên bạn sử dụng MISA Mimosa.NET 2014. Bạn có muốn tạo dữ liệu kế toán để sử dụng không?”. Nếu muốn đăng ký giấy phép sử dụng ngay, người sử dụng cần nhấn nút <<No>> trên hộp hội thoại này, sau đó thực hiện các thao tác như trên.